Nieuwbouw eensgezinswoning met kantoor veb - Borgloon

Een verouderde langgevelhoeve op een perceel aan de rand van het centrum van Kerniel werd getransformeerd tot een hedendaagse h-vormige woning.

Het perceel situeert zich aan de rand van het centrum van Kerniel in een beschermd landschap met de typische kenmerken van Haspengouw.

Op het perceel stond een verouderde langgevelhoeve. De hoeve zelf was niet beschermd maar werd als volume wel als landschappelijk waardevol element beschouwd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Een herkenbare herbouw

Het ontwerp is een herbouw en de typerende volumewerking en gevelopbouw van de langgevelhoeve met zijn bijgebouw wordt hierin gerespecteerd. De twee meest beeldbepalende volumes krijgen een herneming: het oorspronkelijke woonvolume dat terug een deel van de woonfunctie onderbrengt, en de hoofdschuur met garage en bergplaats. Dit zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid en leesbaarheid van de historische ontwikkeling van de bebouwing op het perceel. Het gedeelte van woning waarin zich de inkom, bureaus en archiefruimte bevinden is ingeplant op eenzelfde positie, voorbouwlijn en niveau als het bestaande gebouw. Het volume neemt de typische karakteristieken van de langgevelhoeve over. Het is een smal rechthoekig volume met een beperkte kroonlijsthoogte en een gesloten zadeldak. De gevel heeft een gesloten karakter met een aantal gevelopeningen waarvan de positie en maatvoering gebaseerd is op de bestaande gevelopbouw. De keuze van de gevelmaterialen versterken deze herkenbaarheid. De gevel is afgewerkt met een traditionele gebakken rood-grijze gesmoorde gevelsteen en gebakken gesmoorde dakpannen.

Een ruimtelijk onderscheid

De uitbreiding achter deze twee volumes  heeft een contrasterende vormgeving. Een langwerpige rechthoek is evenwijdig met het herbouwde volume ingeplant. In dit volume worden de leefruimte en een slaapkamer ondergebracht. Dit geheel is 60 cm lager ingeplant aan de linkerzijde van het perceel. Hierdoor is dit volume vanaf de straat niet zichtbaar. De inplanting volgt de helling van het perceel. Het volume wordt maar op een zeer beperkte plaats gekoppeld aan het herbouwde volume, van bovenaf gezien heeft de woning een H-vorm. Dit zorgt voor een duidelijke ruimtelijke scheiding en leesbaarheid van de nieuwe ontwikkeling. Waar het te herbouwen deel een duidelijke verankering met het landschap heeft door zijn inplanting deels verzonken in het maaiveld, wordt het nieuwe volume gedwongen door de helling verheven van het landschap ontworpen waardoor het zich ervan lostrekt, een bewuste keuze die een duidelijk onderscheid zoekt met de verankering van het bestaande volume met het perceel. De open en gesloten vlakken – geen ‘raamopeningen’- zorgen voor een mooi zicht op een Haspengouwse vallei en richten zich maximaal naar de achterzijde van het perceel.

PROJECT

herbouw eengezinswoning

LOCATIE

Borgloon

ONTWERP

2012

UITVOERING

2015-2016

E-PEIL

- 6

o

m

h

o

o

g

o

m

l

a

a

g