Nieuwbouw kinderopvang 'Holder de Bolder' - Bree

EEN GEBOUW ALS SCHAKEL TUSSEN GEMEENSCHAP, SCHOOL EN WONEN.

Het nieuwe volume van de kinderopvang houdt maximaal rekening met de eigenheid van de omliggende bebouwing. De voorgevel waar de inkomzone zich bevindt grenst aan het plein dat heraangelegd wordt tussen het nieuwbouwproject en de achterzijde van het gemeenschapsgebouw en de kerk. Aan de zijde van de tuinen van de woningen aan de Gerdingerpoort wordt het volume op een voldoende afstand ingeplant. Deze gevel is een eerder gesloten gevel en de zijtuinstrook zal enkel gebruikt worden voor beperkte toegang. Deze zijde is de ‘rustige’ zijde van het project. Aan de zijde van de speelplaats van de school is ook de buitenspeelruimte van de kinderopvang gesitueerd. Het project heeft hier een open gevelopbouw.

De buitenspeelruimte is verbonden met de speelplaats van de school. Aan de achterzijde van het project is een groene bufferzone voorzien die beperkt toegankelijk is als overgang naar omliggende woningen.

Alle functies worden onderbracht onder een grote visueel zichtbare dakplaat die zowel de binnenruimtes als gedeeltelijke overdekking van de buitenruimte omschrijft.

De buitenruimte van de kinderopvang sluit zich aan op de centrale binnenruimte, door deze tweezones met elkaar te verbinden ontstaat er een directe visuele controle.

Project

Nieuwbouw openbaar - kinderopvang

Locatie

BREE

Ontwerp

2018

Uitvoering

2020-2021

o

m

h

o

o

g

o

m

l

a

a

g