Nieuwbouw kinderopvang - Mol

HET DAK IS DE KOPPELING TUSSEN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN DIE STREVEN NAAR EEN UNIFORMITEIT EN DIT OMVORMT TOT EEN RUIMTELIJK GEHEEL.

De kinderopvang is een samenspel van een bestaande structuur die door een gemeenschappelijk dak volume verbonden wordt met een nieuwe vleugel. De positionering van de verschillende elementen zorgt voor een koppelend uniform volume in het midden van de site. Het totaalproject structureert zo de buitenruimte rondom het project tot een overzichtelijk leesbaar geheel.

Het concept van de kinderopvang werd bepaald vanuit het gegeven om te streven naar een uniformiteit dat de verbouwing en het nieuwe deel omvormt tot één ruimtelijk geheel. Zo ontstaat er een link tussen de bestaande klaslokalen en de nieuwe vleugel waar de kinderopvang zich in zal bevinden.

De ruimte die ontstaat tussen de twee volumes wordt benut als afgesloten buitenspeelruimte voor de kleinsten. Deze buitenruimte is door middel van de positionering tussen de gebouwen al afgesloten zodat er geen ‘artificieel’ afgebakende ruimte met hekken gemaakt moet worden. Zoals de kinderopvang een centrale positie inneemt op de scholensite, fungeert deze buitenruimte op het niveau van de kinderopvang ls een centraal schakelelement.

PROJECT

Nieuwbouw openbaar - kinderopvang

LOCATIE

Mol

ONTWERP

2017

UITVOERING

2018-2019

o

m

h

o

o

g

o

m

l

a

a

g