Nieuwbouw 13 sociale woningen VU - Koersel

VERSCHILLENDE SCHAKELINGEN ZORGEN VOOR EEN BOEIENDE WOONOMGEVING MET EEN DUIDELIJKE HERKENBAARHEID VAN DE VERSCHILLENDE WONINGEN.

Alle woningen hebben een gelijkaardige volumewerking en bestaan uit één volwaardige bouwlaag en een tweede bouwlaag onder een hellend dak.

Er wordt specifiek voor een hellend dak gekozen om een contrast te vormen met de typische sociale woningbouw architectuur aan de overzijde van de straat. Door het breken met deze typologie kunnen de nieuwe woningen een schakel vormen naar de achterliggende eengezinswoningen en de bestaande sociale woningen.

De verschillende schakelingen en de verspingende gevellijn van de woningen zorgen voor een gevarieerd straatbeeld.

PROJECT

Nieuwbouw openbaar - sociale huisvesting

LOCATIE

Koersel

ONTWERP

2017

UITVOERING

2020-2022

o

m

h

o

o

g

o

m

l

a

a

g