Nieuwbouw eengezinswoning GM – Bilzen

EEN EENVOUDIG VOLUME MET EEN UITGEZUIVERDE VORMGEVING EN EEN AANTAL STERK BEELDBEPALENDE INGREPEN. IN EERSTE INSTANTIE EEN BEETJE EEN ‘VREEMDE’ WONING MAAR DAT MAAKT HET OOK WEL VERRASSEND.

Het ontwerp van deze half-open eengezinswoning wordt in grote mate bepaald door de kenmerken van het perceel waarop het gebouwd wordt. Het perceel leek in eerste instantie weinig te bieden te hebben.

Het braakliggende stuk grond is gelegen langs een drukke steenweg met een typerende ‘steenweg bebouwing’, een onsamenhangende opeenvolging van open, halfopen en aaneengesloten bebouwingen met een zeer diverse architectuur.

Het perceel sluit aan op een bestaande halfopen woning uit de jaren 60 met een weinig bepalende en waardevolle opbouw.

De oriëntatie van het perceel is ook niet onmiddellijk gunstig met een noordelijk georiënteerde achtertuin en het zuiden aan de straatzijde.

De uitgangspunten van het ontwerp werden gestuurd vanuit deze specifiek context.

De vorm van de wachtgevel  van de bestaande woning waartegen aangebouwd werd, bepaalt voor een groot stuk het bouwvolume van de nieuwe woning. De bouwlijn, de kroonlijst hoogte en de dakhelling werden verplicht aangehouden. Hierdoor ontstond als snel de typische ‘huisjes’-vorm.

Om op een creatieve manier in te spelen op de context en de overgang  met de bestaande woning vorm te geven werd er een spiesvormig deel uit het bouwvolume gesneden over alle bouwlagen. Het wegsnijden van dit volume geeft de woning zijn unieke uitzicht en uitstraling.

De uitsnijding zorgt ervoor dat keuken en leefruimte op het gelijkvloers en de slaapkamers op de verdiepingen  die erop aansluiten opeens een zuidelijke oriëntatie krijgen.

Door de schuine positie van het grote glasvlak ten opzichte van de straat wordt een onmiddellijke inkijk in de woning vanaf de straat vermeden en geeft het raam een mooi frontaal uitzicht naar de watertoren iets verder in de straat.

In de achtergevel van de woning wordt het hellende dakvlak doorgetrokken waardoor de kroonlijst hier lager is zodat er toch een goede bezonning is aan de terras en de tuin aan de achterzijde van de woning. Het dakvlak wordt enkel terug omhoog geknikt in de zone van de trap. Hier werd er terug een groot glasvlak ontworpen dat zorgt voor voldoende lichtinval in de zone van de trappen centraal in de woning en voor een mooi perspectief op de zeer diepe tuin aan de achterzijde van de woning.

Met deze beperkte ingrepen wordt er een ontwerp gemaakt dat de nadelen van het perceel ombuigt in voordelen. Dit was nu net de opgave van de eigenaars. Een doordacht ontwerp voor een budgetvriendelijke eengezinswoning met een eenvoudige maar unieke uitstraling.

PROJECT

nieuwbouw eengezinswoning

LOCATIE

Bilzen

ONTWERP

2012

UITVOERING

2013-2014

o

m

h

o

o

g

o

m

l

a

a

g